Šta je EMS Revolution electrofitness

EMS Revolution® je novi koncept integralne opreme za SPORTSKE CENTRE i LIČNE TRENERE, sa softverom za praćenje fizioloških parametara, virtualnog trenera i automatskog izveštaja o rezultatima

Više klijenata u istom momentu

Visoka profitabilnost

Virtualni trainer

Praćenje fizioloških parametara u realnom vremenu

Rezultati treninga

Obuka

Tehnologija poslednje generacije

Napredni integralni uređaj za elektrostimulaciju iz EMS Revolution® nudi treninge različitog intenziteta. To je uređaj koji je brz i jednostavan za korišćenje, s ciljem da optimizuje i olakša svaku sesiju.

Naše bioodelo integralne napredne elektrostimulacije je šiveno u jednom komadu i omogućava apsolutnu personalizaciju treninga jer je moguće u potpunosti pomerati 20 elektroda sa ciljem fokusiranja na određena mišićna vlakna. Njegove karakteristike su: higijena, lakoća pranja, jednostavnost upotrebe, ergonomija, otpor i elastičnost.

3. Generacija

Da li znate treću generaciju? Da li ćete propustiti to?

Treća generacija je najnovija tehnološka inovacija napredne intezirane elektrostimulacije. Sa ovim novim konceptom, možemo uživati u svim prednostima prve i druge generacije, a pri tom izbeći neprijatnosti ili ograničenja prethodnih generacija.

Prva generacija

Druga generacija

3. generacija

1

Sa kablovima

6

Wireless

11

Integrisano

2

Stabilan signal

7

Nestabilan signal

12

Integrisano

3

Ograničeno kretanje

8

Sloboda kretanja

13

Apsolutna sloboda

4

2 korisnika

9

20 korisnika

14

Neograničeno

5
16hr
48hr

3. Generacija

Da li znate treću generaciju? Da li ćete propustiti to?

Treća generacija je najnovija tehnološka inovacija napredne intezirane elektrostimulacije. Sa ovim novim konceptom, možemo uživati u svim prednostima prve i druge generacije, a pri tom izbeći neprijatnosti ili ograničenja prethodnih generacija.

Prva generacija

1

Sa kablovima

2

Stabilan signal

3

Ograničeno kretanje

4

2 korisnika

5

Druga generacija

6

Wireless

7

Nestabilan signal

8

Sloboda kretanja

9

20 korisnika

16hr

3. Generacija

11

Integrisano

12

Integrisano

13

Apsolutna sloboda

14

Neograničeno

48hr

A ti? kojoj generaciji pripadaš?

Pakets EMS Revolution® 3. Generacije

Otkrijte najnapredniju elektrostimulativnu tehnologiju

Zatraži informacije ili nas pozovi

Kontaktirajte EMS Revolution

Zatraži informacije ili nas pozovi

Kontaktirajte EMS Revolution
//fuera

Prva Generacija

Sistem elektrostimulacije sa kablovima. Velika prednost ovog sistema je stabilnost njegove signalne veze. Njegova mana leži u mobilnosti, koja je ograničena na dužinu kablova sistema.

 1ra Generacion EMS

Druga Generacija

Bežični sistem elektrostimulacije (wireless). Velika prednost ovog sistema je sloboda kretanja zbog odsustva kablova. Njegova mana je nestabilnost signala.

U ovom sistemu, veza se može uspostaviti putem WiFi-ja, bluetooth-a ili radio frekvencije. Ova vrsta povezivanja, uprkos tome što omogućava veću pokretljivost prilikom treninga, može izazvati smetnje u radu sistema. Ako izaberete ovu generaciju, uverite se da je veza radio frekvencijom, najsigurnije od sve tri nabrojane

 2ra Generacion EMS

3. Generacija

FREEDOM sistem elektrostimulacije. Predstavljamo prvi sistem elektrostimulacije koji prevazilazi sva ograničenja prethodnih uređaja. Uspeli smo da ugradimo svu tehnologiju kontrolne mašine u kompaktni uređaj koji je pričvršćen za elektrostimulaciono odelo. Time ćemo dobiti NEOGRANIČENU slobodu kretanja i APSOLUTNU STABILNOST SIGNALA jer ne postoji bežična veza.

 3ra Generacion EMS

Prva Generacija

Sistem elektrostimulacije sa kablovima. Velika prednost ovog sistema je stabilnost njegove signalne veze. Njegova mana leži u mobilnosti, koja je ograničena na dužinu kablova sistema.

 1ra Generacion EMS

Druga Generacija

Bežični sistem elektrostimulacije (wireless). Velika prednost ovog sistema je sloboda kretanja zbog odsustva kablova. Njegova mana je nestabilnost signala.

U ovom sistemu, veza se može uspostaviti putem WiFi-ja, bluetooth-a ili radio frekvencije. Ova vrsta povezivanja, uprkos tome što omogućava veću pokretljivost prilikom treninga, može izazvati smetnje u radu sistema. Ako izaberete ovu generaciju, uverite se da je veza radio frekvencijom, najsigurnije od sve tri nabrojane

 2ra Generacion EMS

3. Generacija

FREEDOM sistem elektrostimulacije. Predstavljamo prvi sistem elektrostimulacije koji prevazilazi sva ograničenja prethodnih uređaja. Uspeli smo da ugradimo svu tehnologiju kontrolne mašine u kompaktni uređaj koji je pričvršćen za elektrostimulaciono odelo. Time ćemo dobiti NEOGRANIČENU slobodu kretanja i APSOLUTNU STABILNOST SIGNALA jer ne postoji bežična veza.

 3ra Generacion EMS

Tražite demonstraciju

Pakovanje koje me zanima

Kako biste nastavili, molimo Vas da prihvatite uslove.