تحریک الکتریکی یا الکتروفیتنس چیست؟

تحریک الکتریکی یا الکترو فیتنس یک سیستم فعال سازی عضلانی است که باعث انقباض همزمان 350 عضله می شود. با 20 دقیقه تمرین به صورت دو بار در هفته، ورزشکار به نتایجی بارزتر از تمرینات سنتی دست خواهد یافت.

EMS Revolution شامل موارد زیر است:

مربی مجازی

پارامترهای فیزیولوژیکی

گزارش نتایج

 این یک راه حل مناسب برای مراکز ورزشی و مربیان شخصی است

آنچه قابل اندازه گیری است، تغییرات می باشد”

تحریک الکتریکی یا الکتروفیتنس چیست؟

تحریک الکتریکی یا الکترو فیتنس یک سیستم فعال سازی عضلانی است که باعث انقباض همزمان 350 عضله می شود. با 20 دقیقه تمرین به صورت دو بار در هفته، ورزشکار به نتایجی بارزتر از تمرینات سنتی دست خواهد یافت.

EMS Revolution شامل موارد زیر است:

مربی مجازی

پارامترهای فیزیولوژیکی

گزارش نتایج

 این یک راه حل مناسب برای مراکز ورزشی و مربیان شخصی است.

آنچه قابل اندازه گیری است، تغییرات می باشد”

مزایای متحرک الکتریکی

peso2

کاهش وزن

با داشتن رژیم متعادل و 20 دقیقه تمرین به مدت دو بار در هفته
tiempo2

صرفه جوی در وقت

تنها 20 دقیقه آموزش EMS می تواند جایگزین 3 ساعت تمرین منظم گردد
lesion2

پیشگیری از جراحت

ورزش کردن بسیار موثر بدون استفاده از وزنه وبدون فشار به مفاصل
fuerza2

افزایش مقاومت

با تحریک بیش از 350 ماهیچه به طور همزمان
fatiga2

تاخیر در خستگی عضلات

آموزش بدون احساس خستگی فیزیکی
blood

گردش خون بهتر

تمرینی که موجب بهبود گردش خون در دست ها و پاها می شود

مقالات علمی در زمینه¬ی تحریک الکتریکی بدن(الکتروفیتنس)

مقالات علمی در زمینه¬ی تحریک الکتریکی بدن(الکتروفیتنس)

تحریک الکتریکی برای چه کسانی است؟

تحریک الکتریکی برای مستقل از سن و جنسیت قابل استفاده می باشد. نوع وتحریک الکتریکی اعمال شده همواره وابسته به نیازها و اهداف متقاضی و شرایط فیزیکی و پاتولوژیکی او دارد. این نخستین ارزیایی است که یک مربی حرفه ای باید در گام اول به آن بپردازد.

تحریک الکتریکی در کدام بخش ها بکار می رود؟

ورزش

fisoterapia

فیزیوتراپی

تناسب اندام

estetica

زیبایی

تحریک الکتریکی برای چه کسانی است؟

تحریک الکتریکی برای مستقل از سن و جنسیت قابل استفاده می باشد. نوع وتحریک الکتریکی اعمال شده همواره وابسته به نیازها و اهداف متقاضی و شرایط فیزیکی و پاتولوژیکی او دارد. این نخستین ارزیایی است که یک مربی حرفه ای باید در گام اول به آن بپردازد.

تحریک الکتریکی در کدام بخش ها بکار می رود؟

ورزش

تناسب اندام

fisoterapia

فیزیوتراپی

estetica

زیبایی

آخرین نسل از تکنولوژی تحریک الکتریکی عضله

نسل سوم

آیا دستگاههای‌نسل سوم ما را می شناسید؟ آیا می خواهید این فرصت از دست بدهید؟

نسل سوم جدیدترین به روز رسانی تکنولوژیکی در حوزه¬ی تحریک الکتریکی منسجم و پیشرفته می باشد. بدین صورت که می توان از تمام مزایای نسل های اول و دوم بدون محدودیت ها و مشکلات آنها بهره مند شد.

آخرین نسل از تکنولوژی تحریک الکتریکی عضله

نسل سوم

آیا دستگاههای‌نسل سوم ما را می شناسید؟ آیا می خواهید این فرصت از دست بدهید؟

نسل سوم جدیدترین به روز رسانی تکنولوژیکی در حوزه¬ی تحریک الکتریکی منسجم و پیشرفته می باشد. بدین صورت که می توان از تمام مزایای نسل های اول و دوم بدون محدودیت ها و مشکلات آنها بهره مند شد.

نسل اول

نسل دوم

نسل سوم

1

با سیم

6

بی سیم

11

منسجم

2

سیگنال پایدار

7

سیگنال ناپایدار

12

منسجم

3

تحرک محدود

8

آزادی حرکت

13

آزادی کامل

4

دو کاربر

9

20 کاربر

14

نامحدود

5
16hr
48hr

نسل اول

1

با سیم

2

سیگنال پایدار

3

تحرک محدود

4

دو کاربر

5

نسل دوم

6

بی سیم

7

سیگنال ناپایدار

8

آزادی حرکت

9

20 کاربر

16hr

نسل سوم

11

منسجم

12

منسجم

13

آزادی کامل

14

نامحدود

48hr

شما به کدام نسل تعلق دارید؟

شما به کدام نسل تعلق دارید؟

بسته های ™️EMS Revolution

بسته های ™️EMS Revolution

آیا به اطلاعات بیشتر نیاز دارید؟

با ما تماس بگیرید

Select your country

Choose your Pack

Accept Terms and Conditions

آیا به اطلاعات بیشتر نیاز دارید؟

با ما تماس بگیرید

Select your country

Choose your Pack

Accept Terms and Conditions

//fuera

نسل اول:

سیستم الکترواستیمیولیشن با کابل. بهترین مزیت این سیستم ثبات اتصال سیگنال آن است. مزیت آن در تحرک و حرکت قرار دارد که محدود به گسترش کابل های سیستم است.
 1ra Generacion EMS

نسل دوم:

سیستم الکترواستیمیولیشن بی سیم. برترین مزیت این سیستم آزادی حرکت به دلیل عدم وجود سیم است. نقطه ضعف آن نیز بی ثباتی امواج است.
در این سیستم، اتصال از طریق وای فای، بلوتوث یا فرکانس رادیویی برقرار می شود. این نوع اتصالات علیرغم آنکه ایجاد حرکت بیشتر حین آموزش و تمرین، موجب ایجاد اتصالات مشترک در سیستم ها می شوند. اگر این نسل از سیستم را انتخاب می کنید اطمینان حاصل کنید که اتصال از نوع فرکانس رادیویی باشد که ایمن ترین اتصال 3 است.

 2ra Generacion EMS

نسل سوم:

سیستم الکترواستیمیولیشن آزادی. ما ارائه کننده اولین سیستم الکترواستیمیولیشن هستیم که بر تمام محدودیت های دستگاه های قبلی غلبه می کند. ما موفق شده ایم تا تمام فناوری واحد کنترل را در دستگاهی تلفیق کنیم که به لباس الکترواستیمیولیشن متصل است. با این کار، به آزادی نامحدود حرکت و اتصال کلی ثابت دست می یابیم زیرا اتصال بی سیم وجود ندارد.

 3ra Generacion EMS

نسل اول:

سیستم الکترواستیمیولیشن با کابل. بهترین مزیت این سیستم ثبات اتصال سیگنال آن است. مزیت آن در تحرک و حرکت قرار دارد که محدود به گسترش کابل های سیستم است.
 1ra Generacion EMS

نسل دوم:

سیستم الکترواستیمیولیشن بی سیم. برترین مزیت این سیستم آزادی حرکت به دلیل عدم وجود سیم است. نقطه ضعف آن نیز بی ثباتی امواج است.
در این سیستم، اتصال از طریق وای فای، بلوتوث یا فرکانس رادیویی برقرار می شود. این نوع اتصالات علیرغم آنکه ایجاد حرکت بیشتر حین آموزش و تمرین، موجب ایجاد اتصالات مشترک در سیستم ها می شوند. اگر این نسل از سیستم را انتخاب می کنید اطمینان حاصل کنید که اتصال از نوع فرکانس رادیویی باشد که ایمن ترین اتصال 3 است.

 2ra Generacion EMS

نسل سوم:

سیستم الکترواستیمیولیشن آزادی. ما ارائه کننده اولین سیستم الکترواستیمیولیشن هستیم که بر تمام محدودیت های دستگاه های قبلی غلبه می کند. ما موفق شده ایم تا تمام فناوری واحد کنترل را در دستگاهی تلفیق کنیم که به لباس الکترواستیمیولیشن متصل است. با این کار، به آزادی نامحدود حرکت و اتصال کلی ثابت دست می یابیم زیرا اتصال بی سیم وجود ندارد.

 3ra Generacion EMS