آخرین نسل سیستم پیشرفته EMS بی سیم به شما این امکان را می دهد تا همزمان بیش از 350 ماهیچه را طی تنها 20 دقیقه تقویت کنید.

این نرم افزار هر آنچه احتیاج که بدون محدودیت به دنیای مجازی و تجربه تغییرات محرک ها و در هنگام کار کردن نیاز دارید دارا می باشد.

کنترل مستقیم.

شما قادر خواهید بود تا پارامترهای فیزیکی خود نظیر سوخت و سوز کالری، ضربان قلب، و کارایی طی هر جلسه را دنبال کنید.

آموزش دهنده نرم افزاری

آموزش دهنده نرم افزاری، با بیش از 250 حرکت که بستگی به وضیت فیزیکی شما به بخش های مختلفی تقسیم می شود، مراجعین شما طی جلسه مورد نظر کاملا مستقل خواهند بود.

عملکرد نتیجه به طور خودکار.

سیستم منحصر به فردی که بطور خودکار گزارش نتایج را پس از هر جلسه ارسال می کند.

انقلابی متحرک الکتریکی.

به دلیل دستگاه EMS Revolution ما که شامل نرم افزاری برای پایش زنده و مجازی می باشد، به مرحله ای دست یافته ایم که یک آموزش دهنده می تواند چندین دستگاه را به طور همزمان کنترل کند.

اطلاعات بیشتر

انقلابی متحرک الکتریکی.

به دلیل دستگاه EMS Revolution ما که شامل نرم افزاری برای پایش زنده و مجازی می باشد، به مرحله ای دست یافته ایم که یک آموزش دهنده می تواند چندین دستگاه را به طور همزمان کنترل کند.

اطلاعات بیشتر

كالتالي ®EMS Revolution

جایگاهی برجسته و پایا در میان رقبا با حرکتی انقلابی در آموزش

خرید امن

با سرویس تعویض قطعات ما و توجه جهانی به مشتری

خرید امن

با سرویس تعویض قطعات ما و توجه جهانی به مشتری

بسته های ®EMS Revolution

کیفیت تایید شده

تمام ماشین های ما 100٪ در اسپانیا تولید می شوند، دارای شماره سریال شناسایی، گواهینامه های کامل و تضمین کیفیت هستند

محصولات ما یک شرط امن به نظر مشتریان ما است

کیفیت تایید شده

تمام ماشین های ما 100٪ در اسپانیا تولید می شوند، دارای شماره سریال شناسایی، گواهینامه های کامل و تضمین کیفیت هستند

محصولات ما یک شرط امن به نظر مشتریان ما است

//fuera

درخاست دمونستراسیون

بسته ای که من به آن علاقه دارم

يرجى قبول الشروط والأحكام للمتابعة