سیستم بدون سیم EMS

آخرین نسل از سیستم های EMS بی سیم به کاربر این امکان را می دهد تا به طور همزمان در مدت زمان 20 دقیقه بیش از 350 عضله را تحریک نماید.

واقعیت مجازی

این نرم افزار هر آنچه مورد نیاز کاربر می باشد، فراهم می نماید تا بتواند به طور هم زمان لذت تمرین و هیجان را تجربه نماید.

پایش زنده

پارامترهای فیزیولوژیکی کاربر از جمله کالری مصرفی، ضربان قلب و میزان کارآمدی هرجلسه توسط نرم افزار ویژه ای در خاتمه هر جلسه نمایش داده می شود.

آموزش مجازی

با بیش از 250 تمرین مجازی که وابسته به شرایط فیزیکی ورزشکار در جلسات مختلف ارائه می شود، کاربر می تواند استقلال کامل را احساس نماید.

گزارش خودکار نتایج

گزارش نتایج بعد از خاتمه ی هر جلسه ی تمرین به کاربر از طریق ایمیل ارسال می شود.

انقلابی در تحریک الکتریکی

تکنولوژی منحصربه فرد دستگاه EMS Revolution امکان پایش زنده پارامترهای فیزیولوژیکی کاربر را فراهم می نماید. همچنین مربی می تواند به طور همزمان چندین دستگاه را کنترل نماید.

اطلاعات بیشتر

انقلابی در تحریک الکتریکی

تکنولوژی منحصربه فرد دستگاه EMS Revolution امکان پایش زنده پارامترهای فیزیولوژیکی کاربر را فراهم می نماید. همچنین مربی می تواند به طور همزمان چندین دستگاه را کنترل نماید.

اطلاعات بیشتر

™️EMS Revolution

™️EMS Revolution

3rd_generation_final_dos_logos_espacio3

با روشی انقلابی در تمرینات ورزشی در مقابل رقبای خود پیروز شوید

با روشی انقلابی در تمرینات ورزشی در مقابل رقبای خود پیروز شوید

موجود در

مرکز

موجود در

کشور

با بیش از

کاربر

موجود درر

مرکز

موجود در

کشور

با بیش از

کاربر

بسته های ™️EMS Revolution

بسته های ™️EMS Revolution

بسته¬ی خود را انتخاب کنید

کیفیت تایید شده

تمامی دستگاه ها به طور کامل در اسپانیا تولید می شوند، دارای شماره سریال ، گارانتی و گواهی¬های تضمین کیفیت می باشند

رضایت بالای مشتریان ما گواهی بر کیفیت بالای محصولات ما می باشد.

کیفیت تایید شده

تمامی دستگاه ها به طور کامل در اسپانیا تولید می شوند، دارای شماره سریال ، گارانتی و گواهی¬های تضمین کیفیت می باشند

رضایت بالای مشتریان ما گواهی بر کیفیت بالای محصولات ما می باشد.

//fuera